Sairausloma

Jäsenyysaikana työssäoloehtoa ei kerry sairausloman ajalta ja voit hakea huojennettua jäsenmaksua.

Kassa voi maksaa ansiopäivärahaa ilman yritystoiminnan lopettamista siinä poikkeustapauksessa, että Kela on maksanut 300 päivää sairauspäivärahaa ja työkyvyttömyyseläkehakemus on vireillä tai hylätty.

Jos sairastut työttömyyspäivärahaa saadessasi, ilmoita asiasta TE-toimistoon ja hae Kelasta sairauspäivärahaa.