Sivutoiminen yrittäjä

TE-toimisto voi antaa päätöksen yritystoiminnan sivutoimisuudesta, jos yritystoiminta on pienimuotoista tai lyhytkestoista. TE-toimisto tekee päätöksen sivutoimisuudesta yritystoiminnan vaatiman työmäärän perusteella. Kassa voi maksaa soviteltua päivärahaa sivutoimisen yritystoiminnan ajalta.