Företagarverksamhet som bisyssla

TE-byrån avgör när företagsverksamhet kan betraktas som bisyssla och ger sitt arbetskraftspolitiska utlåtande i ärendet till kassan. Kassan kan betala jämkad dagpenning för tiden av företagsverksamhet som bisyssla.