Soviteltu päiväraha

Päivärahan saajalla on mahdollisuus ottaa vastaan lyhytaikaisia tai osa-aikaisia töitä menettämättä oikeutta työttömyyspäivärahaan. Tällöin ansiot suojaosan ylittävältä osalta sovitellaan päivärahaan.