Jämkad dagpenning

Den arbetslösa har möjlighet att arbeta deltid, eller ta emot arbete under korta perioder utan att förlora rätten till arbetslöshetsdagpenning. Då betalas jämkad dagpenning ut.