Tarkastelujakso

Yrittäjän työssäoloehdon tarkastelujakso on 48 kuukautta. Tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään seitsemällä vuodella.