TE-toimisto

TE-toimisto antaa kassaa sitovan työvoimapoliittisen lausunnon päivärahaoikeudesta. Yrittäjän tulee yritystoiminnan loppuessa ilmoittautua välittömästi työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Ilmoitusta ei voi tehdä takautuvasti.