TE-byrån

TE-byrån (arbets- och näringsbyrån) ger kassan ett bindande arbetskraftspolitiskt utlåtande om rätten till dagpenning. När man upphör med företagsverksamheten, ska man genast anmäla sig som arbetslös arbetssökande hos TE-byrån.