Työkyvyn olennainen heikkeneminen

Työskentelyn yrityksessä voidaan katsoa päättyneen, jos työkyky on heikentynyt pysyvästi ja olennaisesti. Henkilön on mahdollista saada työttömyyspäivärahaa, vaikka hän ei ole lääkärintodistuksen mukaan työkykyinen, jos Kela on maksanut enimmäisajan (300 päivää) sairauspäivärahaa ja työkyvyttömyyseläkehakemus on vireillä tai hylätty.