Työmarkkinoilla olo

Henkilön katsotaan olevan työmarkkinoilla, jos hän on työssäoloehtoon luettavassa työssä tai työllistyy yritystoiminnassa tai omassa työssä; työvoimapoliittisessa toimenpiteessä tai työttömänä työnhakijana Työ- ja elinkeinotoimistossa.