Tillgänglighet på arbetsmarknaden

Man betraktas vara tillgänglig på arbetsmarknaden när man är sysselsatt i arbete som uppfyller arbetsvillkoret eller har blivit sysselsatt genom företagsverksamhet eller eget arbete, deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster eller är arbetslös arbetssökande på TE-byrån.