Työttömyyskorvaus

Työttömyyskorvaus voi olla työmarkkinatukea, peruspäivärahaa tai ansiopäivärahaa. Työmarkkinatuen ja peruspäivärahan maksaa Kela. Ansiopäivärahaa haetaan kassasta, ja siihen sisältyy peruspäivärahan suuruinen perusosa ja ansioiden perusteella määräytyvä ansio-osa.