Arbetslöshetsersättning

Utkomst under arbetslöshet tryggas i form av antingen arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd. Arbetslöshetsdagpenningen kan vara inkomstdagpenning eller grunddagpenning. Folkpensionsanstalten betalar grundtryggheten, dvs. grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd. Personer som har försäkrat sig i en arbetslöshetskassa får arbetslöshetsdagpenning i form av inkomstdagpenning. Inkomstdagpenningen omfattar grunddagpenning och förtjänstdel som grundar sig på företagarens årsarbetsinkomst/försäkringsnivå.