Vakuutustaso

Vakuutuksen taso tulee olla enimmillään eläkevakuutuksen (YEL-, MYEL-työtulo, osaomistajan/yrittäjän perheenjäsenen TyEL-palkka) vuosityötulotasoa vastaava ja vähintään vuosittain määritellyn alarajan suuruinen.