Försäkringsnivå

Som företagare kan du välja en försäkringsnivå som högst motsvarar årsarbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL, ArPL) och uppgår till den lagstadgade miniminivån.