Valitus

Kaikki Yrittäjäkassan antamat myöntö- ja epäämispäätökset ovat valituskelpoisia. Valitusohjeet lähetetään päätöksen mukana.