Verotuspäätös

Kassa saattaa pyytää verotuspäätöstä päivärahahakemuksen käsittelemiseksi. Yritystoiminnasta saadun ansiotulon määrän arvioimiseksi tarvitaan verotuspäätös.