Beskattningsbeslut

Ibland behöver kassan beskattningsbeslutet för att handlägga dagpenningsansökan. Kassan behöver beskattningsbeslutet för att utvärdera inkomsten från företagsverksamheten.