Yrittäjä

Työttömyysturvassa yrittäjäksi katsotaan YEL-/MYEL-vakuutetun henkilön lisäksi tietyin edellytyksin myös yrityksessä työskentelevä TyEL-vakuutettu osaomistaja tai perheenjäsen. Yrittäjä on työttömyysturvan piirissä, kun hän työllistyy siten että hänen eläkevakuutuksen perusteena oleva työtulonsa on vähintään vuosittain määriteltävän alarajan suuruinen. Pelkkä yrityksen tai sen osan omistaminen ei tee yrittäjää.