Företagare

Inom utkomstskyddet betraktas förutom FöPL- och LFöPL-försäkrade företagare under vissa förutsättningar också ArPL-försäkrade delägare och företagares familjemedlemmar som företagare. Man betraktas som företagare i arbetslöshetsskyddet om man arbetar som företagare och pensionsförsäkringsinkomst åtminstone uppgår till den lagstadgade miniminivån. Enbart den omständigheten att man äger ett företag helt eller delvis gör inte till en företagare.