Yrityksessä työskentelyn päättyminen

Työskentelyn yrityksessä voidaan katsoa päättyneen, kun henkilöllä ei ole enää vaadittavaa omistusosuutta tai johtavaa asemaa, tai kun työskentely on päättynyt työkyvyn olennaisen heikentymisen tai yritystoiminnan kausiluonteisuuden vuoksi. TE-toimisto antaa lausunnon yrityksessä työskentelyn päättymisestä. Työskentelyn päättyessä tulee välittömästi ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Ilmoitusta ei voi tehdä takautuvasti.