Susan Äijälä SYT-kassan johtoon

Erikoiskaupan yrittäjä Susan Äijälä on valittu tänään Suomen suurimman yrittäjien työttömyyskassan SYT-kassan hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi.
Kassan kokouksessa puhunut Äijälä onkin ilahtunut siitä, että yrittäjät ja itsensätyöllistäjät kokevat työttömyyskassan jäsenyyden tärkeämmäksi kuin ennen.
-Varsinkin juuri toimintansa aloittavat yrittäjät pitävät työttömyysvakuutuksen ottamista hyvin luonnollisena tapana hoitaa sosiaaliturvaansa, koska talous on syklistä ja seuraava taantuma tulee vääjäämättä 2020-luvun alkupuolella, sanoi Äijälä
Hänen mukaansa juuri nyt on hyvä hetki varautua epävarmoihin aikoihin ja liittyä kassan jäseneksi, koska yrittäjän pitää olla kassan jäsenenä vähintään 15 kuukautta, jotta hän voi saada ansiosidonnaista päivärahaa. SYT-kassaan onkin liittynyt tämän vuoden aikana lähes 1800 uutta jäsentä
-Jos yrittäjällä ei ole ennustajan lahjoja, on SYT-kassaan kuuluminen helppo ja suhteellisen edullinen tapa henkilökohtaiseen riskien hallintaan. Ajatellaan esimerkiksi palkansaajapuolta, siellä liittoon tai työttömyyskassaan kuuluminen on todella arkinen asia, eikä se ole sen kummallisempi juttu yrittäjäpuolellakaan.  Toki yrittäjäkassan jäsenmaksu on kalliimpi palkansaajakassoihin verrattuna, johtuen erilaisesta rahoituspohjasta. Yrittäjäkassat maksavat päivärahasta itse noin 40 % kun taas palkansaajakassojen osuus on 5,5 %, Äijälä täsmensi.
Kevytyrittäjät ovat löytäneet SYT-kassan
Laskutusosuuskuntien kautta työllistyvät ns. kevytyrittäjät voivat myös vakuuttaa itsensä SYT-kassassa, kun heidän eläkevakuuttamisen laji muuttui, työeläkeyhtiöiden linjauksen myötä, toukokuun alussa työntekijän TyEL:stä yrittäjän YEL-vakuutukseen. Lukuisat kevytyrittäjät ovatkin huomanneet muutoksen positiivisen ilmiön ja liittyneet SYT-kassan jäseneksi.
-Työeläkeyhtiöiden linjaus oli oikeudenmukainen. Nyt kevytyrittäjät eivät ole enää väliinputoajien asemassa työttömyysturvassa. Päätoimiset kevytyrittäjät voivat liittyä yrittäjäkassan jäseneksi ja näin ollen kerryttää oikeuden yrittäjän ansiopäivärahaan. Tämä muutos parantaa tuhansien itsensätyöllistäjien sosiaali- ja työttömyysturvaa.  Nyt kuitenkin tarvitaan vielä uutta ajattelua sen suhteen, että yrittäjyys ja palkkatyö voisivat rinnakkain kerryttää vakuutuskautta ja toisaalta, että yritystoiminta voitaisiin katsoa helpommin sivutoimiseksi, sanoi Äijälä
SYT-kassan ylintä päätösvaltaa käyttävä kassan kokous valitsi 19.5.2017 Lappeenrannassa Susan Äijälän SYT:n uudeksi puheenjohtajaksi. Äijälä seuraa tehtävässä kuusi vuotta kassaa johtanutta Talousjuristit Oy:n osakasta, varatuomari Juhani Hopsua.
Äijälä on toiminut yrittäjänä vuodesta 2006 lähtien ja hän ollut mukana SYT-kassan hallituksesta vuodesta 2011 lähtien.  SYT-kassan uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin asianajaja Esa Airaksinen, Asianajotoimisto Esa Airaksinen.

SYT-kassan ylintä päätösvaltaa käyttävä kassan kokous valitsi Susan Äijälän uudeksi puheenjohtajaksi. Äijälä seuraa tehtävässä kuusi vuotta SYT-kassaa johtanutta Talousjuristit Oy:n osakasta, varatuomari Juhani Hopsua.