Milloin ja missä tilanteissa kassa maksaa ansiosidonnaista päivärahaa?

Yrittäjäkassa maksamaa ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan  yritystoiminnan lopettaneille kassan jäsenille. Työttömyysturvalain mukaan yrittäjä on työtön, kun hänen yritystoimintansa on todistettavasti lopetettu tai kun yrityksessä työskentely on hänen osaltansa päättynyt työttömyysturvalaissa edellytellä tavalla. Yrityksen lopettamisen käsite työttömyysturvassa taas riippuu yritysmuodosta ja kokonaisuudesta. Kassan jäsen voi saada oikeuden ansiosidonnaiseen päivärahaan 15 kuukauden jäsenyydellä ja yrittäjyydellä. Lue lisää: Miten haen ansiopäivärahaa?