Työmarkkinatuki yrittäjille

Yrittäjä voi saada Kelasta työmarkkinatukea ilman yritystoiminnan lopettamista silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on laskenut koronan vuoksi. Työmarkkinatukea voi saada ajalla 16.3.2020.-30.11.2021.

Lue lisää Kelan sivuilta.