Arbetsmarknadsstöd för företagare

En företagare kan få arbetsmarknadsstöd från FPA om intäkterna från företagsverksamheten har minskat på grund av corona. Arbetsmarknadsstöd kan fås för tiden 16.3.2020-30.11.2021.

Läs mera på FPA:s webbtjänst.

Läs om alla temporära lagändringar på sidan De temporära lagarna om utkomstskyddet.