Työttömyyskassat saavat tulorekisteristä etuuden hakijaa koskevat palkkatiedot 1.1.2020 alkaen

Työttömyyskassat hyödyntävät etuuspäätösten perustana tulorekisterin tietoja. Tulorekisterin myötä etuushakemuksen mukana ei tarvitse toimittaa niin paljon liitteitä.
Mitä tietoja työttömyyskassat saavat tulorekisteristä?
Työttömyyskassat saavat tulorekisteristä sellaiset tiedot, jotka vaikuttavat etuuden määrään tai etuusoikeuteen. Tällaisia ovat työttömyyttä edeltävät palkkatulot ja työsuhdetiedot sekä työttömyyden aikaiset tulot. Edellytyksenä tietojen hakemiselle on, että olet hakenut etuutta työttömyyskassasta. Lisäksi työttömyyskassa saa tulorekisteristä tiedot palkasta, jota maksetaan samalle ajalle etuuden kanssa.
Mitä tietoja työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin?
Työnantajat ovat ilmoittaneet palkat tulorekisteriin tammikuusta 2019 alkaen. Työnantajalla on palkanmaksupäivästä 5 kalenteripäivää aikaa ilmoittaa tiedot rekisteriin.
Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin joko suppeaa tai laajaa ilmoitustapaa käyttäen. Vähintään suppeiden palkkatietojen ilmoittaminen tulorekisteriin on työnantajalle pakollista.
Suppea ilmoitustapa tarkoittaa, että palkka ilmoitetaan ilman erittelyjä. Laajassa ilmoitustavassa palkka eritellään palkanosittain tarkemmin. Tämän lisäksi työnantaja voi ilmoittaa tulorekisteriin vapaaehtoisia täydentäviä tietoja. Näitä ovat esimerkiksi tiedot poissaoloista ja palkan ansaintajaksoista.
Miksi minulta pyydettiin palkkatodistus?
Tulorekisteri helpottaa etuuden hakemista monen henkilön kohdalla, mutta on mahdollista, että sinulta pyydetään jatkossakin palkka- ja työsuhdetietoja. Tämä johtuu joko siitä, että tulorekisteriin ei ole täytetty tarvittavia tietoja, tai siitä, että tilanteessasi tulorekisterin tiedot eivät riitä päivärahahakemuksesi käsittelyyn.
Jos työnantaja on täyttänyt tulorekisteriin palkkatiedot laajalla ilmoitustavalla ja ilmoittanut myös vapaaehtoisia tietoja, on todennäköisempää, että työttömyyskassa saa etuushakemuksen käsittelyyn tarvittavat tiedot suoraan tulorekisteristä eikä hakijan tarvitse toimittaa erikseen palkka- tai työsuhdetietoja.
Näkyvätkö yritystoiminnan tulot tulorekisterissä?
Yritystoiminnan tulot eivät pääsääntöisesti näy tulorekisterissä. Jos saat tuloa yritystoiminnasta, lähetä siitä entiseen tapaan selvitys työttömyyskassaasi.
Kevytyrittäjänä ansaitut tulot saattavat näkyä tulorekisterissä, mutta tällöinkään tulorekisterin tiedot eivät aina riitä etuushakemuksen käsittelyyn.