Vähimmäistyötulo ja vakuutustaso vuonna 2018 12 576 €/v.

Yrittäjän työssäoloehdon kertymiseksi tarvittava eläkevakuutuksen (Yrittäjän YEL-vuosityötulon, maatalousyrittäjän MYEL-vuosityötulon tai yrityksen osaomistajan/ yrittäjän perheenjäsenen TyEL-bruttovuosiansio) vuosityötulo nousee vuoden 2018 alusta 12 564 eurosta 12 576 euroon. 
Jos eläkevakuutuksesi perusteena oleva YEL-, MYEL-työtulosi tai TyEL-palkkasi on vuonna 2018 alle 12 576 euroa vuodessa (1048 €/kk), tältä ajalta työssäoloehtosi ei kerry.
Sinun kannattaakin nyt tarkistaa eläkevakuutuksesi vuosityötulo eläkeyhtiöstäsi ja päivittää vuosityötulosi ensi vuodelle vähintään 12 576 €/v. Eläkeyhtiön työtuloon tehtävä indeksikorotus ei välttämättä riitä ensi vuoden työttömyysturvan minimitasoon 12 576 €/v.
Jos työtulosi on tällä hetkellä 12 563 tai sen alle ota yhteyttä eläkeyhtiöösi ja päivitä ensi vuoden työtulosi vähintään 12 576 €/v. Jos et pysty nostamaan eläkevakuutuksesi vuosityötuloa, voit hakea kassasta huojennettua jäsenmaksua ensi vuodelle. Lisätietoja huojennetusta jäsenmaksusta löydät  täältä.
Jäsenten nykyiset vakuutustasot tarkistetaan palkkakertoimella (YEL-/MYEL–vakuutettujen osalta). Halutessasi voit kieltää tasosi päivittämisen vapaamuotoisella ilmoituksella esim. sähköpostilla neuvonta@syt.fi
Jos sinulle on myönnetty huojennettu jäsenmaksu vuodelle 2017, sinulle lähetetään automaattisesti vähimmäistason mukainen jäsenmaksulasku 1.1.2018 alkaen, mikäli et hae huojennettua jäsenmaksua myös ensi vuodelle.