Yrittäjäkassa selvisi kriisivuodesta hyvin — pahimmat skenaariot eivät toteutuneet

Kuvassa kassanjohtaja Merja Jokinen

Viime keväänä alkanut koronapandemia on ravisuttanut talouden ja yhteiskunnan rakenteita dramaattisesti kohta vuoden ajan. Kulunut vuosi oli myös poikkeuksellinen Yrittäjäkassan 25-vuotisessa historiassa. Kassan neuvontapalvelut ruuhkautuivat keväällä, kun yrittäjät tarvitsivat tietoa, tukea ja turvaa korona-ajasta selviytyäkseen.  Maan hallitus rustasi erilaisia yritystukia ja sosiaalietuuksia nopealla aikataululla, ja monen yrittäjän toimeentulo saatiin näillä osittain pelastettua.

Kassanjohtaja Merja Jokisen mukaan Yrittäjäkassa selviytyi tilanteeseen nähden vuodesta 2020 hyvin, koska viime kevään uhkakuvat eivät realisoituneet.

– Lisäsimme henkilöresursseja heti keväällä ja varauduimme etuusmaksatuksen nousuun. Yhteydenottojen suuri määrä oli kuitenkin keväällä ennen kokematonta. Odotimme valtavaa asiakasvirtaa ja elimme pelonsekaisissa tunnelmissa mahdollisista konkursseista ja yritysten lopettamisista. Erilaisten tukimuotojen avulla pahimmalta onneksi vältyttiin, kertoo Jokinen

Kassaan ei lopulta tullut niin mittavia asiakasvirtoja, kuin pelättiin, koska yrittäjille mahdollistui väliaikaisen työmarkkinatuen saaminen Kelasta ilman yritystoiminnan lopettamista.

– Maksoimme etuuksia lopulta 1657 jäsenellemme, kun edellisenä vuonna etuutta sai 1594 jäsentä. Kuukausitasolla etuuksia maksettiin tammikuussa 734 jäsenelle ja joulukuussa 976 jäsenelle. Etuuksia maksettiin noin 14,6 miljoonalla eurolla, kun taas edellisvuonna 12,8 miljoonalla.

-Yrittäjät ovat sitkeitä sissejä ja he tekevät kaikkensa ennen kuin lopettavat yritystoiminnan ja tulevat päivärahan saajiksi. Olemme erittäin kiitollisia siitä, että yrittäjät saivat oikeuden väliaikaiseen työmarkkinatukeen ilman yritystoiminnan lopettamista, koska tuen avulla on saatu pidettyä elinkelpoisia yrityksiä pystyssä. Väliaikaista työmarkkinatukea maksetaan, uusimpien tietojen mukaan, kesäkuun loppuun saakka. Tuella on todella iso merkitys monen yrittäjän toimeentuloon, sanoo Jokinen

Jäsenmäärä kasvussa

Koronapandemia näkyi Yrittäjäkassassa uusien jäsenten liittymispiikkinä, kun tuhannet yrittäjät liittyivät kassan jäseneksi varmistaakseen itselleen ansiopäivärahan yritystoiminnan loppumisen varalta. 

-Kun koronatilanne maaliskuussa alkoi, saimme varsinaisen jäsenvyöryn ja kassaan liittyi 650 jäsentä, kun vuoden keskiarvo oli 430 liittynyttä jäsentä kuukaudessa. Kaiken kaikkiaan kassaan liittyi 5000 uutta jäsentä, mikä on paras tulos ns. uusien ehtojen tultua voimaan vuonna 2015, jolloin liittymiseen edellyttävä YEL-työtulon alaraja nousi merkittävästi. Nyt jäsenmäärä alkaa lähennellä 31 000 jäsentä, kertoo Jokinen

Jokisen mukaan kovin moni suomalainen yrittäjä luottaa vielä omiin rahkeisiinsa näinä haastavinakin aikoina.

– Yrittäjät ovat huomanneet, että menestyminen yritystoiminnassa ei ole vain heistä itsestään kiinni, vaan ulkoisilla tekijöillä voi olla dramaattinen vaikutus yritystoiminnan jatkuvuuteen. Suomessa on kuitenkin noin 270 000 työttömyysturvalain mukaista yrittäjää.

Jokinen haluaa muistuttaa, että Yrittäjäkassaan kannattaa liittyä ajoissa.

-Kassaan liittyminen kannattaa, sillä jäsenen ansiosidonnainen päiväraha on suurempi kuin Kelan maksama työttömyyspäiväraha.  Yrittäjäkassan jäseneksi kannattaa liittyä ajoissa, sillä yrittäjä voi saada ansiopäivärahaa vasta oltuaan kassan jäsen 15 kuukautta, kertoo Jokinen.