Yrittäjien jaksaminen alkaa olla koetuksella — horisontissa siintää synkät pilvet

Väsymys ja turhautuminen jatkuvasti vaihtuviin ja tiukentuviin rajoituskäytäntöihin nostavat päätään yrittäjien keskuudessa. Yritystoiminnan taloudellisen tilanteen lisäksi monet yrittäjät ovat huolissaan omasta ja lähimmäistensä terveydestä. 

Yrittäjän Työttömyyskassan maaliskuun alussa tekemän jäsenkyselyn mukaan 27 % kassan jäsenistä arvioi oman jaksamisensa erittäin huonoksi tai huonoksi. Jäsenkyselyyn vastasi lähes 4000 Yrittäjäkassan jäsentä

Kassanjohtaja Merja Jokisen mukaan yrittäjät ovat todella kuormittuneita alueellisten rajoitusten takia. Lisäksi monen yrittäjän taloudelliset puskurit alkavat olla käytetty.  

-Yrittäjyyteen kuuluu epävarmuus ja riskit, mutta jatkuvasti muuttuvan koronatilanteen ja sen mukaan muuttuvien rajoitusten ja suositusten myötä monen yrittäjän tulevaisuuden näkymät ovat sumeat. Kyselymme mukaan 24 % kassan jäsenistä ei pystynyt arvioimaan liiketoimintansa näkymiä vuodeksi eteenpäin. 44 % jäsenistä ilmoitti tarvitsevansa lisää julkista tukea yritystoiminnalleen. Luvut ovat hälyttäviä ja ne antavat realistisen kuvan yrittäjien ahdingosta, väsymyksestä ja epätoivosta, sanoo Jokinen.

Työmarkkinatuki kannattelee yrittäjiä

Yrittäjien taloudellisen tilanteen helpottamiseksi säädettiin viime vuoden keväällä laki väliaikaisesta työttömyysturvaoikeudesta. Lain säätämisen ansiosta yrittäjien on ollut mahdollista saada Kelan maksamaa väliaikaista työmarkkinatukea ilman yritystoiminnan lopettamista. 

Jäsenkyselyn mukaan 35 % vastaajista on hakenut Kelasta työmarkkinatukea koronakriisin aikana. Valtakunnallisesti etuuden saajia oli viime vuonna yli 40 000.  Merja Jokisen mukaan tämä kertoo siitä, että tukimuoto on vastannut tarkoitustaan hyvin ja asialla on valtava yhteiskunnallinen merkitys.

-Nykyinen laki on voimassa 30.6.2021 saakka.  Hallituksen kannattaisi jo nyt aloittaa lain jatkamisen valmistelu. Työmarkkinatuen maksamista kannattaisi jatkaa vuoden loppuun asti, jotta yrittäjillä olisi mahdollisuus palautua, toivottavasti edessä olevaan, normaaliaikaan. Meillä kaikilla alkaa olla energiavarastot aika lailla lopussa vuoden kestänyttä poikkeustilaa, joten henkisten voimavarojen palautumiselle on tärkeää antaa aikaa, jotta yritystoimintaa pystytään jatkamaan täydellä teholla pandemian jälkeen, sanoo Jokinen.

Osalla yrittäjistä menee hyvin

Kaikki yrittäjät eivät ole kärsineet kriisiajasta yhtä paljon kuin toiset. Osa yrittäjistä nimittäin kertoo, ettei koronapandemialla ole ollut mitään vaikutusta liiketoimintaan – kaikki pyörii normaalisti ja tulevaisuus näyttää valoisalta.

– Myös Yrittäjäkassan käsittelytilanne on tällä hetkellä suhteellisen rauhallinen. Maksoimme maaliskuussa etuuksia 1051 jäsenelle, kun vuotta aiemmin maaliskuussa etuuksia sai 781 jäsentä. On kuitenkin huomioitava, että yrittäjien työttömyys tulee palkansaajiin verrattuna jälkijunassa. Hakemusmäärien nousemisen riski on olemassa niin pitkään, kun koronakriisi jyllää ja vielä sen jälkeenkin. Olemme kuitenkin varautuneet kassassa nouseviin hakemusmääriin ja teemme jatkossakin kaikkemme, jotta pystymme palvelemaan jäseniämme mahdollisimman hyvin, kertoo Jokinen.