Työssäoloehdon kertyminen ja voimassaolo

Ansiopäivärahaan on oikeus työttömyyskassan jäsenellä, joka on täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon. Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun henkilö lähinnä edellisten 48 kuukauden aikana (tarkastelujakso) on työskennellyt yhteensä 15 kuukautta yrittäjänä. Eläkevakuutuksen vuosityötulon (YEL-/MYEL-työtulo tai osaomistajan/perheenjäsenyrittäjän TyEL-palkka) tulee olla vähintään 13 573 € vuonna 2022.

Tarkastelujaksoa ei voida ulottaa kassan jäsenyyden ulkopuolelle. Työssäoloehtoa ei kerry työkyvyttömyysaikana (esim. sairauspäivärahan saamisen aika).

Lue tarkemmin kohdasta Yrittäjän työssäoloehto