Omavastuuaikaa ja yrittäjän työmarkkinatukea koskevat parannukset työttömyysturvaan on hyväksytty

kuvassa punainen raita

Eduskunta on päättänyt väliaikaisista muutoksista työttömyysturvalakiin. Muutosten myötä työttömyysturvaa maksetaan ensimmäisestä työttömyyspäivästä alkaen ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa. Lisäksi Kela voi maksaa yrittäjille työmarkkinatukea yritystoiminnan ajalta.

Lakimuutokset vaikuttavat etuusoikeuteen ajalla 1.1.-28.2.2022.

Omavastuuaika

Lakimuutoksen mukaan ansiopäivärahan maksaminen alkaa ensimmäisestä työttömyyspäivästä ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa. Tavallisesti työttömyyden alussa asetetaan viiden päivän omavastuuaika, jolta ei makseta työttömyysturvaa. Jos henkilö on osittain työssä, omavastuuaika kertyy työttömyys- tai lomautuspäiviltä.

Omavastuuaikaa koskevaa muutosta sovelletaan silloin, kun omavastuuajan ensimmäinen päivä on ajalla 1.1.-28.2.2022.

On hyvä huomata, että muutos ei koske tilanteita, joissa omavastuuaika on alkanut jo joulukuussa tai aiemmin, vaikka osa omavastuuajasta ajoittuu tammi- tai helmikuulle. Vastaavasti omavastuuajalta voidaan maksaa työttömyysturva myös maalikuussa tai tämän jälkeen, kunhan ensimmäinen omavastuupäivä on ollut helmikuun aikana.

Yrittäjän työmarkkinatukea haetaan Kelasta

Lakimuutoksen mukaan yrittäjä voi saada Kelasta työmarkkinatukea silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on laskenut koronan vuoksi tai päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt.

Kela voi maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea 1.1.–28.2.2022, jos toinen seuraavista ehdoista täyttyy:

  • päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt
  • yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 103,92 e/kk.

Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista.

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja että TE-toimisto antaa hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle. Tämän jälkeen yrittäjä voi hakea työmarkkinatukea Kelasta.

Työmarkkinatukea hakevien yrittäjien tulee ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään 15.2.2022, jotta Kela voi maksaa työmarkkinatukea koko tammi- ja helmikuun ajalta. 

Yrittäjäkassa voi maksaa etuutta jäsenelleen ainoastaan silloin, kun hänellä on voimassa työssäoloehto ja yritystoiminta tai yrittäjänä työllistyminen on päättynyt.

Etuus voidaan maksaa jälkikäteen

Jos henkilön työttömyys on alkanut 1.1.2022, on mahdollista, että hän on jo saanut ensimmäisen päätöksen ansiopäivärahasta. Ensimmäisen päätöksen yhteydessä ei ole tällöin voitu maksaa etuutta omavastuuajalta, sillä lakimuutoksen käsittely on ollut kesken. Puuttuva maksu omavastuuajalta maksetaan, kun lakimuutos on vahvistettu. Työttömyyskassat huolehtivat takautuvasta maksusta automaattisesti ilman erillistä pyyntöä.

Lisätietoa:

Näin haet yrittäjän työmarkkinatukea Kelasta

TE-toimiston ohjeet työnhaun aloittamiseen