Aktiivimalli 2018–2019

Työttömyyspäivärahan aktiivimalli oli voimassa vuosina 2018-2019. Työttömyyspäivärahan hakijan täytyi osoittaa olevansa aktiivinen olemalla työssä, työllistymistä edistävässä palvelussa tai harjoittamalla yritystoimintaa.