Kokoaikatyö

Soviteltua päivärahaa maksettaessa kokoaikatyöksi katsotaan työ, joka ylittää 80 % alan enimmäistyöajasta. Yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ajalta ei ole oikeutta päivärahaan.