Heltidsarbete

Arbete betraktas som heltidsarbete om arbetstiden är över 80 % av maximiarbetstiden inom branschen. Arbetar du heltid i över två veckor har du ingen rätt till dagpenning.