Takaisinperintä

Työttömyysetuuden hakijan tai saajan on ilmoitettava etuuden maksajalle välittömästi seikoista, jotka saattavat vaikuttaa etuuden saamiseen tai sen määrään. Työttömyysturvalain mukaan väärin perustein maksetut päivärahat on perittävä takaisin.