Yrittäjien oikeus työmarkkinatukeen päättyy 30.11.2021

kuvassa keltainen viiva

Kela on voinut maksaa yrittäjille työmarkkinatukea koronaepidemian aikana tietyin ehdoin, vaikka yrittäjän yritystoiminta ei olisi kokonaan päättynyt. Yhteensä 48 000 yrittäjää on saanut väliaikaista työmarkkinatukea Kelasta.

Joulukuun alusta lähtien yrittäjä voi saada työttömyysetuutta Yrittäjäkassasta tai Kelasta, jos yrittäjä on jäänyt työttömäksi eli yritystoiminta on päättynyt työttömyysturvalaissa tarkoitetulla tavalla.

Lisätietoa Yrittäjän työttömyysturvasta koronapandemiasta johtuen löytyy TEM:n usein kysytyt kysymykset -osiosta.