Tietoa vuoden 2023 laskutuksesta

Yrittäjäkassa postittaa vuoden 2023 jäsenmaksulaskut porrastetusti joulu-helmikuun aikana. Sähköiset e-laskut lähetetään puolestaan joulu- ja tammikuussa. 

Mikäli haluat vastedes vastaanottaa jäsenmaksulasku sähköisesti, voit ottaa käyttöösi helpon ja turvallisen e-laskun.

Voit maksaa jäsenmaksun valintasi mukaan joko yhdessä, neljässä tai 12 erässä. Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen henkilökohtaisessa verotuksessasi.

Vakuutustaso ja sen muuttaminen

Kassan jäsenenä voit itse valita työttömyysturvasi vakuutustason.  Valitsemasi vakuutustaso saa olla enintään eläkevakuutuksesi (YEL-/MYEL-vuosityötulon) vahvistetun vuosityötulon suuruinen tai korkeintaan yritystoiminnan vuoksi maksettujen eri eläkevakuutusten (YEL, MYEL, TyEL) yhteenlaskettujen vuosityötulojesi suuruinen.

TyEL-vakuutetuilla yrityksen osaomistajilla ja yrittäjän perheenjäsenillä kassaan valittava vakuutustaso voi olla enintään bruttovuosipalkan määrä tai korkeintaan yritystoiminnan vuoksi maksettujen eri eläkevakuutusten (YEL, MYEL, TyEL) yhteenlaskettujen vuosityötulojen suuruinen.

Kannattaa huomioida, että ainoastaan yrittäjäasemassa (ei ulkopuolisen työnantajan palveluksessa) ansaittu TyEL-työtulo voidaan laskea yhteen muun eläkevakuutuslajin vuosityötulon kanssa. YEL-vakuutettujen yrittäjien yrityksestä itsellensä maksama palkka ei myöskään ole yhteenlaskettavissa YEL-vakuutuksen kanssa.

Huomioithan, että emme saa automaattisesti muuttuneita vuosityötulotietojasi, joten sinun on itse huolehdittava vakuutustasosi muuttamisesta.

Tarkistamme vakuutustasot vuosittain palkkakertoimella (YEL-/MYEL–vakuutettujen osalta). Halutessasi voit kieltää tasosi päivittämisen vapaamuotoisella ilmoituksella.

Vuonna 2023 yrittäjän työssäoloehtoon luetaan sellaiset kuukaudet, jolloin sinun YEL- tai MYEL- työtulosi on vähintään 14 088 euroa vuodessa (v.2022 13 573 €/v) tai TyEL-vakuutetun yrityksen osaomistajan ja yrittäjän perheenjäsenen bruttopalkka on vähintään 1174 euroa kuukaudessa.

Huomioi 20 % sääntö vakuutustasoa muuttaessasi. Lisätietoa Tietopankissa.

Voit muuttaa vakuutustasoasi verkkolomakkeella tai lähettämällä viestiä eAsioinnissa.

Huojennettu jäsenmaksu

Jos eläkevakuutuksen perusteena oleva vuosityötulosi on 1.1.2023 jälkeen alle työttömyysturvalain mukaisen vähimmäistason 14 088 €/v tai eläkevakuutuksesi on kokonaan päättynyt tai rauennut, voit hakea kassasta huojennettua jäsenmaksua.

Voit hakea huojennettua jäsenmaksua myös yli kalenterikuukauden kestävän sairausloman tai vanhempainrahan ajalta. Toimita tällöin kassaan päätös Kelan tai vakuutusyhtiön maksamasta päivärahasta.

Mikäli jatkat vanhempainvapaata, saat kotihoidontukea tai opiskelet, etkä työllisty samanaikaisesti yrittäjänä siten, että eläkevakuutuksesi vuosityötulo täyttää 14 088 euron vähimmäisvuosityötulon, voit hakea huojennettua jäsenmaksua myös näiltä ajoilta toimittamalla kassaan eläkeyhtiön todistuksen vuosityötulostasi tai eläkeyhtiön päätöksen eläkevakuutuksesi päättymisestä tai raukeamisesta.

Huojennushakemuksen voi tehdä helpoiten lähettämällä viestiä kassan eAsioinnissa.

Jäsenmaksuhuojennukseen oikeuttavalta ajalta ei kerry yrittäjän työssäoloehtoa.