Ansiopäivärahan hakeminen

Päivärahan saamisen edellytyksenä on vähintään 15 kuukauden kassajäsenyys ja samanaikaisesti yrittäjänä toimiminen (YEL-, MYEL- tai TyEL-vuosityötulo vuonna 2024 vähintään 14 803 €). Tarkista jäsenyyteen liittyvät asiat ennen yritystoiminnan lopettamista. Lisätietoja saat Yrittäjäkassasta.

Ohjeet päivärahan hakemisesta ovat tällä sivulla. Lähetämme päivärahan hakuohjeet pyydettäessä myös postitse. Hankalissa tai epäselvissä tapauksissa pyydämme ottamaan yhteyttä Yrittäjäkassaan puhelimitse tai sähköpostitse.

Ohjeet päivärahan hakemisesta

Voit hakea päivärahaa oltuasi vähintään kaksi viikkoa työttömänä. Hakemus voidaan käsitellä vasta kun kaikki tarvittavat tiedot on saatu. Hakemuksen käsittelyn nopeuttamiseksi kannattaa hakemus toimittaa kassalle samanaikaisesti liitteiden kanssa. eAsioinnin käyttäminen nopeuttaa hakemusten käsittelyä ja suosittelemmekin täyttämään hakemuksen sähköisessä palvelussa. Lue hakemusten käsittelyajoista ja käsittelyjärjestyksestä kohdasta Käsittelyajat.

Tarvitsemme seuraavat asiapaperit hakemuksen käsittelemistä varten:

 • Ansiopäivärahahakemus vähintään kahden viikon ajalta (eAsiointi/lomakkeet).
 • YEL-, TyEL- tai MyEL-todistus vuosityötuloista kuluvalta ja kahdelta edelliseltä vuodelta. Pyydä todistus eläkevakuutusyhtiöstäsi.
 • Todistus eläkevakuutusmaksujen maksamisesta (YEL- tai MyEL-vakuutus). Pyydä todistus eläkevakuutusyhtiöstäsi.
 • Myyntivoittolaskelma (lomakkeet), jonka liitteeksi
  • Tase viimeiseltä täydeltä tilikaudelta
  • Kauppakirja tai todistus yrityksen käyvästä arvosta (jos on)

Lisäksi voit hakea verokortin etuutta varten. Kassa saa verokortin suoraan verottajalta. Mikäli et hae etuusverokorttia, käytämme Verohallinnosta saamiamme palkkaa varten määrättyjä ennakonpidätysprosentteja korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä. Palkkatuloa varten määrätyn ennakonpidätyksen määrä on kuitenkin aina vähintään 25 prosenttia. Verokortin etuutta varten voit hakea Verohallinnon verkkosivuilla. Lisätietoa verotuksesta saat Verohallinnolta ja kohdasta Hae verokortti etuutta varten.

Huomioi päivärahaa hakiessasi

 • Ansiopäivärahaa tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden alkamisesta.
 • Myyntivoiton selvityslomake on aina täytettävä ja palautettava työttömyyskassalle, myös siinä tapauksessa, että hakijan omistusosuus on ollut 0 % ja/tai mitään ei ole myyty. Jos sinulla on useita yrityksiä, täytä selvityslomake jokaisesta erikseen.
 • Täytä ensimmäinen päivärahahakemus jälkikäteen, vähintään kahden viikon ajalta. Hakemuksen voi täyttää aikaisintaan työnhakijaksi ilmoittautumispäivästä lukien. Allekirjoitus- ja postituspäivä eivät saa olla aikaisempi kuin viimeinen päivä, jolta päivärahaa haetaan.
 • Ilmoita päivärahahakemuksella, jos olet ollut töissä, harjoittanut yritystoimintaa, ollut sairaana tai hakenut muuta etuutta. Hakemuksella tulee ilmoittaa myös päättyneet työsuhteet tai yritystoiminta.
 • Täytä jatkohakemukset vähintään neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksolta.
 • Ohjeita sähköisen päivärahahakemuksen täyttämisestä löydät tältä sivulta.

Työttömyysajalta maksetaan huojennettua jäsenmaksua

Päivärahahakemuksen käsittelyn yhteydessä myönnetään huojennettu jäsenmaksu työttömyyden alkamista seuraavan täyden kalenterikuukauden alusta lukien. Jäsenmaksun määrä on 5 € kuukaudessa. Huojennettu jäsenmaksu myönnetään henkilölle, joka on oikeutettu Yrittäjäkassan maksamaan päivärahaan tai jonka YEL-, MYEL- tai TyEL-vakuutus on päättynyt. Jos jäsenmaksuja on maksamatta, ne voidaan vähentää maksettavasta päivärahasta.

Lisätietoa jäsenmaksuhuojennuksesta voit lukea kassan säännöistä ja kohdasta Huojennettu jäsenmaksu.

Valituskelpoinen päätös ansiopäivärahasta

Kun hakemus on käsitelty, Yrittäjäkassa lähettää postitse tai kassan eAsiointiin päätöksen ansiopäivärahasta, päivärahan maksuilmoituksen ja ansioturvan jatkohakemuksen.

Jos olet saanut työvoimapoliittiseen lausuntoon perustuvan hylkäävän päätöksen, ole yhteydessä TE-toimistoon ja toimita TE-toimiston pyytämät lisäselvitykset.

Jos työttömyyspäivärahaoikeuden edellytykset eivät täyty Yrittäjäkassassa, sinulla voi kuitenkin olla oikeus peruspäivärahaan tai työmarkkinatukeen. Nämä etuudet ovat samansuuruisia (37,21 €/päivä vuonna 2024) ja niiden hakemisesta voi tiedustella Kelasta.

Lue lisää