Tietoa vuoden 2022 laskutuksesta

kuvassa keltainen viiva

Vuoden 2022 jäsenmaksulaskut postitetaan porrastetusti tammi–helmikuun aikana kaikille jäsenille, jotka ovat maksaneet edellisvuoden jäsenmaksun kokonaan. Uudet jäsenet saavat laskut 1–2 viikon kuluessa liittymislomakkeen saapumisesta kassaan. Jos olet kadottanut laskusi tai et ole saanut niitä lainkaan, ota yhteys kassaan, niin toimitamme sinulle uudet laskut. Voit saada laskut myös e-laskuina (lue lisää Tietopankista).

Uusi jäsen maksaa jäsenmaksun sen kuukauden alusta lukien, jonka kuluessa hän on liittynyt jäseneksi. Uuden jäsenen laskutuksen sovitamme liittymisvuonna edellä mainittuun aikatauluun.

Voit maksaa jäsenmaksun valintasi mukaan joko yhdessä, neljässä tai 12 erässä. Jäsenmaksulaskutus on kuukausittainen ja yrittäjän ansiopäiväraha määräytyy kuukausittain. Lue lisää jäsenmaksulaskuista ja päivärahan määrittelystä.

Vakuutustaso ja sen muuttaminen

Kassan jäsenenä voit itse valita työttömyysturvasi vakuutustason.  Valitsemasi vakuutustaso saa olla enintään eläkevakuutuksesi (YEL-/MYEL-vuosityötulon) vahvistetun vuosityötulon suuruinen tai korkeintaan yritystoiminnan vuoksi maksettujen eri eläkevakuutusten (YEL, MYEL, TyEL) yhteenlaskettujen vuosityötulojesi suuruinen.

TyEL-vakuutetuilla yrityksen osaomistajilla ja yrittäjän perheenjäsenillä kassaan valittava vakuutustaso voi olla enintään bruttovuosipalkan määrä tai korkeintaan yritystoiminnan vuoksi maksettujen eri eläkevakuutusten (YEL, MYEL, TyEL) yhteenlaskettujen vuosityötulojen suuruinen.

Kannattaa huomioida, että ainoastaan yrittäjäasemassa (ei ulkopuolisen työnantajan palveluksessa) ansaittu TyEL-työtulo voidaan laskea yhteen muun eläkevakuutuslajin vuosityötulon kanssa. YEL-vakuutettujen yrittäjien yrityksestä itsellensä maksama palkka ei myöskään ole yhteenlaskettavissa YEL-vakuutuksen kanssa.

Huomioithan, että emme saa automaattisesti muuttuneita vuosityötulotietojasi, joten sinun on itse huolehdittava vakuutustasosi muuttamisesta.

Tarkistamme vakuutustasot vuosittain palkkakertoimella (YEL-/MYEL–vakuutettujen osalta). Halutessasi voit kieltää tasosi päivittämisen vapaamuotoisella ilmoituksella.

Vuonna 2022 yrittäjän työssäoloehtoon luetaan sellaiset kuukaudet, jolloin sinun YEL- tai MYEL- työtulosi on vähintään 13 573 euroa vuodessa (v.2021 13 247 €/v) tai TyEL-vakuutetun yrityksen osaomistajan ja yrittäjän perheenjäsenen bruttopalkka on vähintään 1131,08 euroa kuukaudessa.

Huomioi 20 % sääntö vakuutustasoa muuttaessasi. Lisätietoa Tietopankissa.

Voit muuttaa vakuutustasoasi verkkolomakkeella tai lähettämällä viestiä eAsioinnissa.

Huojennettu jäsenmaksu

Jos eläkevakuutuksen perusteena oleva vuosityötulosi on 1.1.2022 jälkeen alle työttömyysturvalain mukaisen vähimmäistason 13 573 €/v tai eläkevakuutuksesi on kokonaan päättynyt tai rauennut, voit hakea kassasta huojennettua jäsenmaksua.

Voit hakea huojennettua jäsenmaksua myös yli kalenterikuukauden kestävän sairausloman tai äitiyspäivärahan ajalta. Toimita tällöin kassaan päätös Kelan tai vakuutusyhtiön maksamasta päivärahasta.

Mikäli jatkat vanhempainvapaata, saat kotihoidontukea tai opiskelet, etkä työllisty samanaikaisesti yrittäjänä siten, että eläkevakuutuksesi vuosityötulo täyttää 13 573 euron vähimmäisvuosityötulon, voit hakea huojennettua jäsenmaksua myös näiltä ajoilta toimittamalla kassaan eläkeyhtiön todistuksen vuosityötulostasi tai eläkeyhtiön päätöksen eläkevakuutuksesi päättymisestä tai raukeamisesta.

Huojennushakemuksen voi tehdä helpoiten kassan sivuilta löytyvällä lomakkeella. Voit tehdä hakemuksen myös lähettämällä viestiä kassan eAsioinnissa.

Jäsenmaksuhuojennukseen oikeuttavalta ajalta ei kerry yrittäjän työssäoloehtoa.

Esimerkkejä työtulon, jäsenmaksun ja päivärahan suuruudesta vuonna 2022

Yrittäjäkassan jäsenmaksu vuonna 2022 on 2,1 % vakuutuksen perusteena olevan vuosityötulon 5 800 euron ylittävästä osasta eli noin 1,4–2,6 % yrittäjän ottaman työttömyysvakuutuksen tasosta. Laskurien avulla voit kätevästi selvittää yrittäjäpäivärahasi ja jäsenmaksusi suuruuden. Siirry laskuriin tästä

Voit valita itsellesi enimmillään eläkevakuutuksen (YEL-, MYEL-työtulo, osaomistajan/yrittäjän perheenjäsenen TyEL-palkka) vuosityötulotasoasi vastaavan vakuutuksen tason. Summa voi olla siis mikä tahansa valitsemasi euromäärä, joka ylittää 13 573 euroa.

Työttömyysvakuutus kannattaa ottaa heti samansuuruisena kuin YEL-, MYEL- tai TyEL-tulo on. Myöhemmin tehty yli 20 prosentin korotus vaikuttaa täydellä teholla vasta 15 kuukauden kuluttua korotuksesta. Lue 20 % säännöstä.

TyötuloJäsenmaksuJäsenmaksuPäivärahaPäivärahaAnsiopäiväraha vs. Kelan peruspäiväraha
€/vuosi€/kk€/vuosi€/päivä€/kk€/kk
13 57313,60163,2342,65916,98175,23
1400014,35172,2043,39932,89191,14
1500016,10193,2045,14970,51228,76
1600017,85214,2046,881007,92266,17
1700019,60235,2048,631045,55303,80
1800021,35256,2050,371082,96341,21
1900023,10277,2052,111120,37378,62
2000024,85298,2053,861158,00416,25
2100026,60319,2055,601195,40453,65
2200028,35340,2057,351233,03491,28
2300030,10361,2059,091270,44528,69
2400031,85382,2060,841308,06566,31
2500033,60403,2062,581345,47603,72
2600035,35424,2064,321382,88641,13
2700037,10445,2066,071420,51678,76
2800038,85466,2067,811457,92716,17
2900040,60487,2069,561495,54753,79
3000042,35508,2071,301532,95791,20
3250046,73560,7075,661626,69884,94
3500051,10613,2080,021720,43978,68
4000059,85718,2088,091893,941152,19
4500068,60823,2091,971977,361235,61
5000077,35928,2095,852060,781319,03
5500086,101033,2099,722143,981402,23
6000094,851138,20103,602227,401485,65
65000103,601243,20107,472310,611568,86
70000112,351348,20111,352394,031652,28
75000121,101453,20115,232477,451735,70
80000129,851558,20119,102560,651818,90
85000138,601663,20122,982644,071902,32

Peruspäivärahan osuus kassan päivärahasta on 34,50 euroa. Työttömyyspäivärahan saajalle, jolla on huollettavana 18 vuotta nuorempi lapsi, maksetaan päiväraha lapsikorotuksella korotettuna. Lapsikorotuksen suuruus yhdestä lapsesta on 5,41 euroa, kahdesta lapsesta yhteensä 7,95 euroa ja kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 10,25 euroa.