Tietosuojaseloste

Yrittäjäkassa hoitaa työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan ja siihen liittyvien korvauksen järjestämisen jäsenilleen. Tämän tehtävän hoitamiseksi Yrittäjäkassa ylläpitää ja käsittelee henkilötietoja jäsenistä ja etuudensaajista. Henkilötietojen käsittelystä säädetään työttömyysturvalaissa.

Rekisterin pitäjä: Yrittäjän Työttömyyskassa y-0992639-5, Museokatu 8, 00251 Helsinki.

Rekisterin nimi: Yrittäjän Työttömyyskassan jäsen- ja etuusrekisteri.

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: tietosuoja@yrittajakassa.fi, 09 622 4830

Lue tarkemmin henkilötietojen suojasta.