Dataskyddbeskrivning

Företagarnas Arbetslöshetskassa (Företagarkassan) tillhandahåller utkomstskydd i enlighet med bestämmelserna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt därtill relaterade ersättningar till sina medlemmar. För att kunna sköta sin ovannämnda uppgift upprätthåller och hanterar Företagarkassan personuppgifter över medlemmar och förmånstagare. Om hantering av personuppgifter föreskrivs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Registeransvarig: Företagarnas Arbetslöshetskassa, FO-nummer 0992639–5, Museigatan 8, 00251 Helsingfors.

Registrets namn: Medlems- och förmånsregister för Företagarnas Arbetslöshetskassa.

Kontaktinformation i registerärenden: tietosuoja@yrittajakassa.fi, 09 622 4830

Läs mera om personuppgiftsskyddet.