Företagarkassans stadgar

Stadgar för Företagarnas Arbetslöshetskassa från och med 18.6.2020

Stadgarna har godkänts vid kassamötet 26.5.2020 och Finansinspektionen har fastställt dem 18.6.2020.

Stadgarna finns på sidan Stadgar för Företagarnas Arbetslöshetskassa.