Företagarkassans stadgar

Stadgar för Företagarnas Arbetslöshetskassa från och med 15.6.2022

Stadgarna har godkänts vid kassamötet 31.5.2022 och fastställts av Finansinspektionen 15.6.2022.

Stadgarna finns på sidan Stadgar för Företagarnas Arbetslöshetskassa.