Ansiopäivärahan verotus 2020

Uudet verokortit tulevat voimaan 1.2.2020. Vuoden 2019 verokorttisi on voimassa vielä tammikuun 2020 ajan. Nollaamme verokorttisi tulokertymän vuodenvaihteessa ja tulojen laskenta alkaa uudelleen alusta.
Saamme palkkaa varten lasketut ennakonpidätystiedot suoraan verottajalta, joten sinun ei tarvitse toimittaa automaattisesti kotiin saamaasi verokorttia kassaan.
Jos ansiosidonnaisen päivärahasi verotuksessa käytetään palkkaverokorttia, veroa pidätetään aina vähintään 25 %, vaikka korttiin merkitty veroprosenttisi olisi tätä pienempi. Jos toimitat SYT-kassaan etuutta varten annetun muutosverokortin, vero pidätetään muutosverokortin mukaisesti.
Kätevimmin uuden muutosverokortin saa tilattua OmaVero-palvelusta osoitteesta https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/. Verkkopalvelussa voit, joko tulostaa verokortin itse tai lähettää verokortin suoraan SYT-kassaan sähköisesti.
Sähköiset muutosverokortin tiedot päivittyvät meille automaattisesti seuraavan yön aikana. Jos haluat, että päivärahahakemuksesi käsitellään uusien verotietojen mukaisesti, lähetä jatkohakemus meille aikaisintaan seuraavana päivänä siitä, kun olet tilannut uuden verokortin.