Hallitus esittää parannuksia työttömyysturvaan tammi- ja helmikuun ajalle

kuvassa punainen raita

Hallitus esittää eduskunnalle väliaikaisia muutoksia työttömyysturvalakiin. Muutosten myötä työttömyysturvaa maksettaisiin ensimmäisestä työttömyyspäivästä alkaen ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa. Lisäksi yrittäjille voitaisiin maksaa työmarkkinatukea yritystoiminnan ajalta.

Esityksen mukaan muutokset olisivat voimassa 1.1.-28.2.2022.

Omavastuuaika

Lakimuutoksen mukaan ansiopäivärahan maksaminen alkaisi ensimmäisestä työttömyyspäivästä ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa. Nykyisin työttömyyden alussa asetetaan viiden päivän omavastuuaika, jolta ei makseta työttömyysturvaa. Jos henkilö on osittain työssä, omavastuuaika kertyy työttömyys- tai lomautuspäiviltä.

Omavastuuaikaa koskevaa muutosta sovellettaisiin silloin, kun omavastuuajan ensimmäinen päivä on ajalla 1.1.-28.2.2022.

On hyvä huomata, että muutos ei koskisi tilanteita, joissa omavastuuaika on alkanut jo joulukuussa tai aiemmin, vaikka osa omavastuuajasta ajoittuisi  tammi- tai helmikuulle. Vastaavasti omavastuuajalta voitaisiin maksaa työttömyysturva myös maalikuussa tai tämän jälkeen, kunhan ensimmäinen omavastuupäivä on ollut helmikuun aikana.

Yrittäjien työmarkkinatuki

Lakimuutoksen mukaan yrittäjä voisi saada Kelasta työmarkkinatukea silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on laskenut koronan vuoksi. Rajatulo työmarkkinatuen saamiselle jokaista yrityksessä yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohden on 1 104 euroa kuukaudessa.

Etuus voidaan maksaa jälkikäteen

Hallituksen esittämät muutokset on tarkoitus saattaa voimaan tammikuun alusta. Muutosten käsittely eduskunnassa on kuitenkin vasta alkamassa. Uuden lain mukaisia päätöksiä voidaan antaa työttömyyskassassa, kun eduskuntakäsittely on päättynyt ja laki on vahvistettu.

Jos henkilön työttömyys alkaa 1.1.2022, on mahdollista, että hän saa ensimmäisen päätöksen ansiopäivärahasta ennen, kuin omavastuuaikaa koskeva lakimuutos on vahvistettu. Ensimmäisen päätöksen yhteydessä ei näin ollen voida maksaa etuutta omavastuuajalta. Näissä tilanteissa työttömyysetuus maksetaan normaalisti voimassaolevan lain mukaan. Puuttuva maksu omavastuuajalta maksetaan, kun lakimuutos on vahvistettu. Työttömyyskassat huolehtivat takautuvasta maksusta automaattisesti ilman erillistä pyyntöä.

Lisätiedot

Omavastuuaikaa koskeva muutos: Hallituksen esitys 240/2022

Yrittäjien työmarkkinatukea koskeva muutos: Hallituksen esitys 239/2022