Yrittäjäkassan jäsenyys

Yrittäjäkassan jäseneksi voi liittyä alle 68-vuotias yrittäjä. Yrittäjäkassan jäsen voi kuitenkin 65 vuotta täytettyään saada päivärahaa vain harvinaisissa poikkeustapauksissa. Kassan jäsenyydestä ei tämän vuoksi ole yleensä hyötyä 65 vuotta täyttäneelle yrittäjälle.

Jos toimit palkkatyössä ja yritystoimintasi on sivutoimista, kannattaa työttömyysvakuutus yleensä järjestää jonkun palkansaajakassan kautta. Mikäli palkansaajana ansaitsemasi työntekijän eläkelain (TyEL) alainen tulosi on suurempi kuin eläkevakuutuksesi vuosityötulo yrittäjänä, sinun kannattaa olla palkansaajakassan jäsen. Jos taas YEL/MYEL/TyEL-tulosi yrittäjänä on suurempi, kuin vuositulosi palkansaajana, liity Yrittäjäkassaan.

Kassaan voi liittyä koska tahansa. Kassaan liitytään liittymislomakkeella.  Jäsenyys alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jolloin liittymislomake saapuu kassaan ja josta alkaen myös jäsenmaksu on maksettu. Jäsenmaksua maksetaan liittymiskuukaudesta lukien. Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen henkilökohtaisessa verotuksessa. Laske jäsenmaksusi ja päivärahasi suuruus laskureilla.

Voit liittyä kassaan, jos olet työttömyysturvalain tarkoittama yrittäjä. Lisäksi sinulle tulee olla riittävän suuri lakisääteisen eläkevakuutuksen työtulo. Eläkevakuutuksen työtulon tulee olla vuonna 2021 vähintään 13 247 €/vuosi, jotta kassaan liittyminen on mahdollista. Työtulolla tarkoitetaan YEL- ja MYEL-vakuutetun yrittäjän vahvistettua vuosityötuloa ja TyEL-vakuutetun yrityksen osaomistajan tai yrittäjän perheenjäsenen vuoden bruttoansiota.

Ansiopäivärahaan on oikeus yrittäjäkassan jäsenellä, joka on ollut vakuutettuna vähintään 15 kuukauden ajan, ja joka on vakuutettuna ollessaan täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon. Palkansaajakassan jäsenellä on mahdollisuus katkeamattomaan työttömyysturvaan, jos hän siirtyy yrittäjäkassaan kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta lähtien. Liittymisen tulee lisäksi tapahtua kuukauden sisällä edellisestä kassasta eroamisesta.

Ansiopäivärahaa ei makseta päätoimisen yritystoiminnan ajalta. Jos yritystoimintasi on ollut päätoimista, oikeus ansiopäivärahaan voi syntyä, kun yritystoiminta on todistettavasti lopetettu, tai kun yrityksessä työskentely on päättynyt työttömyysturvalaissa edellytetyllä tavalla.

Lue lisää