Palkansaajasta yrittäjäksi

Jos olet ollut palkansaajakassan jäsen, sinulla on mahdollisuus katkeamattomaan työttömyysturvaan, jos siirryt Yrittäjäkassaan kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta lähtien. Liittymisen tulee tapahtua kuukauden sisällä edellisestä kassasta eroamisesta. Lisäksi jäsenmaksujen tulee olla maksettu erohetkeen saakka. Kahdessa työttömyyskassassa ei saa olla samanaikaisesti jäsenenä. Liittymislomakkeessamme voit antaa meille erovaltuutuksen, jonka perusteella toimitamme puolestasi eroilmoituksen aiempaan kassaasi.

Oikeutta saada päivärahaa yrittäjyyttä edeltäneen palkkatulon perusteella kutsutaan palkansaajan jälkisuojaoikeudeksi. Sen ehtona on, että lopetat yritystoiminnan jälkisuoja-ajan kuluessa. Jälkisuoja alkaa kulua yritystoiminnan alkamispäivästä lukien. Yritystoiminnan katsotaan yleensä alkaneen silloin, kun

  • yritys on aloittanut varsinaisen tuotannollisen tai taloudellisen toiminnan ja
  • yritys on merkitty verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä ennakkoperintärekisteriin tai
  • kun yritys on merkitty verohallinnon työnantajarekisteriin

Mikäli olet ollut työtön ja saanut työttömyyspäivärahaa palkansaajakassasta, yritystoimintasi katsotaan lähtökohtaisesti aloitetuksi (pois lukien neljän kuukauden yrittäjäkokeilu) työttömyysetuusoikeuden lakattua, eli TE-toimiston antamasta työvoimapoliittisesta lausunnosta lukien.

Jälkisuojapäiväraha

Palkansaajan jälkisuojapäivärahaa maksetaan henkilölle

  • joka ei vielä ole täyttänyt yrittäjän työssäoloehtoa Yrittäjäkassassa ja
  • joka on toiminut yrittäjänä alle 18 kuukautta ja
  • jonka palkansaajan 26 (tai 34 viikon) viikon työssäoloehto on voimassa ja joka on liittynyt Yrittäjäkassaan kuukauden sisällä palkansaajakassasta eroamisesta.

Lue lisää: Jälkisuojapäiväraha.

Jos jäät työttömäksi jälkisuojan aikana, pyydämme edellisestä työttömyyskassastasi jäsenyystiedot ja maksamme päivärahaa, mikäli sinulla on oikeus siihen. Jos siirryt takaisin palkkatyöhön, sinun kannattaa siirtyä palkansaajakassaan.

Työssäoloehdon kertyminen

Siirtyessäsi yrittäjäksi sinun kannattaa liittyä Yrittäjäkassaan heti yritystoiminnan alkaessa. Näin työssäoloehtosi alkaa kertyä heti ja voit saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa yrittäjäkassasta jo 15 kuukauden kuluttua, mikäli jäät tuolloin työttömäksi. Sinun ei kannata yrittäjänä jäädä palkansaajakassan jäseneksi, sillä se ei kerrytä sinulle yrittäjän päivärahaoikeutta (työssäoloehto) ja lisäksi jo ansaittu palkansaajan päivärahaoikeus päättyy, kun yritystoiminta on kestänyt 18 kuukautta. Jos jäät palkansaajakassan jäseneksi jälkisuojan ajaksi, on sinun hankittava 15 kuukauden kassajäsenyys jälkisuoja-ajan jälkeen.

Pääsääntöisesti sellaista sivutoimista yritystoimintaa, jonka aikana henkilö saa ansiopäivärahaa, ei kuitenkaan palkansaajan jälkisuojassa lueta 18 kuukauden määräaikaan (pois lukien neljän kuukauden yrittäjyyskokeilu). Työttömyyskassa tutkii jälkisuojan voimassaolon silloin, kun päivärahaa haetaan.

kuvassa selitetään jälkisuoja-aika

Esimerkki

Yrittäjä aloitti toiminnan 1.1.2020 ja jäi palkansaajan työttömyyskassaan 18 kuukaudeksi 1.1.2020 – 30.6.2021. Hänellä on ollut jälkisuojaoikeus voimassa 18 kk.

Hän erosi palkansaajakassasta 30.6.2021 ja liittyi Yrittäjän työttömyyskassan jäseneksi 1.7.2021. Hän on ilman ansiosidonnaista työttömyysturvaa 15 kk, kunnes saa päivärahaoikeuden Yrittäjäkassassa 1.10.2022, jolloin 15 kuukauden jäsenyysaika ja työssäoloehto on mahdollisesti kerrytetty.

Neljän kuukauden yrittäjyyskokeilu

Jos aloitat työttömänä uuden yritystoiminnan, ei työllistyminen siinä estä päivärahan maksamista neljän kuukauden ajan työllistymisen alkamisesta lukien. Yritystoiminnan aloittamisesta pitää kuitenkin ilmoittaa TE-toimistoon ennen sen alkamista. Yritystoiminnan tulot vähentävät ansiopäivärahan määrää sovittelua koskevien säännösten mukaisesti. 

Sinun kannattaa liittyä Yrittäjäkassan jäseneksi heti aloitettuasi yritystoiminnan ja otettuasi YEL-vakuutuksen, jotta yrittäjän työssäoloehto alkaa kertyä.