Kevytyrittäjät

Laskutuspalveluyritysten kautta työllistyvät ns. kevytyrittäjät voivat myös vakuuttaa itsensä Yrittäjäkassassa. Kevytyrittäjä voi liittyä Yrittäjäkassan jäseneksi, jos hänen YEL-vakuutuksensa vahvistettu vuosityötulo on vähintään 14 803 €.

Kevytyrittäjiä koskevat samat lait ja säännökset kuin muitakin yrittäjiä ja yksityisiä elinkeinonharjoittajia. Lähtökohtaisesti kevytyrittäjyys katsotaan päättyneeksi, kun yritystoiminnan tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on loppunut ja olet luopunut YEL-vakuutuksesta. Lue lisää kohdasta Jäitkö työttömäksi.

Ansiopäivärahaan on oikeus yrittäjäkassan jäsenellä, joka on ollut vakuutettuna vähintään 15 kuukauden ajan, ja joka on vakuutettuna ollessaan täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon.  Palkansaajasta kevytyrittäjäksi siirtyvällä voi olla mahdollisuus katkottomaan työttömyysturvaan.