Lättföretagare

Också personer som arbetar via faktureringssamfund, alltså s.k. lättföretagare, kan försäkra sig i Företagarkassan. Lättföretagare kan ansluta sig till Företagarkassan om arbetsinkomsten som ligger till grund för pensionsförsäkringen är minst 13 076 euro per år.

Samma lagar och föreskrifter gäller alla företagare, också lättföretagare. Utgångspunkten är att verksamheten som lättföretagare har upphört när den produktionsmässiga och ekonomiska verksamheten har upphört och pensionsförsäkringen har sagts upp. Läs mera på sidan Blev du arbetslös?

Som kassamedlem kan man få rätt till inkomstrelaterad dagpenning på basen av 15 månaders medlemskap och företagarverksamhet. Övergår man från en löntagarkassa till Företagarkassan har man möjlighet att behålla sitt arbetslöshetsskydd utan avbrott.