Palkansaajasta yrittäjäksi

Palkansaajakassan jäsenellä on mahdollisuus katkeamattomaan työttömyysturvaan, jos hän siirtyy yrittäjäkassaan kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta lähtien. Liittymisen tulee lisäksi tapahtua kuukauden sisällä edellisestä kassasta eroamisesta.

Palkansaajasta yrittäjäksi siirtyvällä on yleensä niin sanottu jälkisuojaoikeus. Tämä tarkoittaa oikeutta saada päivärahaa yrittäjyyttä edeltäneen palkkatulon perusteella, jos yritystoiminta lopetetaan jälkisuoja-ajan kuluessa. Jälkisuoja alkaa kulua yritystoiminnan alkamispäivästä lukien. Jälkisuoja-aika yrittäjäksi siirtyvällä on yleensä 18 kuukautta, mutta kuitenkin korkeintaan siihen saakka, kunnes yrittäjän 15 kk työssäoloehto Yrittäjäkassan jäsenyysaikana on täyttynyt. Oikeus palkkatyön ansioihin perustuvaan päivärahaan päättyy yrittäjän työssäoloehdon täytyttyä.

Siirtyessäsi yrittäjäksi sinun kannattaa liittyä Yrittäjäkassaan heti yritystoiminnan alkaessa. Näin työssäoloehtosi alkaa kertyä heti ja voit saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa yrittäjäkassasta jo 15 kuukauden kuluttua, mikäli jäät tuolloin työttömäksi. Lue tarkemmin täältä.