Från löntagare till företagare

Är man medlem i en löntagarkassa har man möjlighet till oavbrutet arbetslöshetsskydd om man övergår till en företagarkassa inom tre månader räknat från datum då man inleder sin företagsverksamhet. Man måste också bli medlem inom en månad efter utträde ur den föregående kassan.

Rätten att få dagpenning i enlighet med den löneinkomst man hade innan man blev företagare kallas efterskydd. Villkoret är att företagsverksamheten läggs ned inom efterskyddsperioden. Efterskyddsperioden börjar löpa fr.o.m. datum då företagsverksamheten inleds. Löntagares efterskyddsdagpenning betalas till personer som ännu inte har uppfyllt företagares arbetsvillkor på 15 månader i Företagarkassan och som har arbetat som företagare 18 månader. Rätt till dagpenning som du har tjänat in som löntagare utgår när du uppfyller företagares arbetsvillkor.

Blir man företagare på heltid lönar det sig att bli medlem i Företagarkassan genast när man inleder sin företagsverksamhet. Då börjar man tjäna in sitt arbetsvillkor genast. Läs mera här.